Meie poolt pakutavad teenused on:

 • Metsamaterjali ost
 • Kasvava metsa raieõiguse ost
 • Metsakinnistute ost
 • Raie- ja kokkuveo teenus
 • Noorendike hooldamine

Metsa majandamine

Kinnistu ost toimub notariaalse tehinguna. Hinnapakkumise saamiseks helistage või saatke meile oma kinnistu katastrinumber ja enda kontaktandmed. Ei ole vajalik metsakorralduskava ega metsateatise olemasolu. Vastame nädala jooksul.

Metsamaterjali ost

Vastavalt kliendi soovile ostame kas osad või kõik sortimendid, mis raie käigus saadakse. Vajalik on kehtiva metsateatise olemasolu, mille saab kohalikust keskkonnaametist.

Kasvava metsa raieõiguse ost

Kasvava metsa raieõigust on metsaomanikul võimalik müüa kahel viisil:

 1. kasvava metsa väärtuse alusel
 2. metsamaterjali väljatuleku alusel

Esimesel juhul saab klient kogu summa kätte peale metsa hindamist ja lepingu sõlmimist. Teisel juhul saadakse lõplik summa peale materjalide realiseerimist.

Vajalikud dokumendid:

 1. kehtiv metsateatis
 2. kinnisturaamatu väljavõte
 3. isikut tõendav dokument
 4. raieõiguse võõrandamise leping

Raie ja kokkuveo teenus

Pakume oma klientidele metsamaterjali ülestöötamisteenust.

Noorendike hooldamine

Teeme vajaduse korral valgustusraiet.