Metsamaterjali ost

Vastavalt kliendi soovile ostame kas osad või kõik sortimendid, mis raie käigus saadakse. Vajalik on kehtiva metsateatise olemasolu, mille saab kohalikust keskkonnaametist.

Lisaks koostame mõõtmistulemuste alusel metsamaterjali üleandmise – vastuvõtmise akti, kus on kirjas kui palju ja millist materjali vastu on võetud. Akti koostamiseks on vajalik väljavõte kinnisturaamatust, ning isikut tõendav dokument, mis tõendavad omaniku metsamaterjali valdamise seaduslikkust. Akti alusel koostatakse arve.

pdf Materjali pikkused 21.09 Kb

Materjali kvaliteedinõuded:

pdf Kuuse- ja männipalk 11.16 Kb
pdf Kase spoonipakk 10.17 Kb
pdf Kase vineeripakk 10.11 Kb
pdf Kase-, haava- ja lepapalk 9.81 Kb
pdf Kuuse-, kase-, männi- ja haava paberipuit 9.64 Kb