Tutvustus

Cembra OÜ on alates 2003. aastast tegutsev metsandusettevõte, mis põhineb täielikult Eesti kapitalil.

Ettevõtte põhilisteks tegevusaladeks on metsakinnistute ost ja metsamajandus üle kogu Eesti.

Lisaks ostame kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali,  ning pakume ülestöötamisteenust.

Vajaduse korral anname oma klientidele ka metsandusalast konsultatsiooni.

Metsa majandamisel lähtume eelkõige keskkonnasäästlikust ja jätkusuutlikust seisukohast.